Dlaczego mycie dachów należy przeprowadzać regularnie?

/Dlaczego mycie dachów należy przeprowadzać regularnie?

Mycie dachów należy postrzegać jako stały element użytkowania wszystkich obiektów – niezależnie od ich położenia oraz wpływających na nie warunków pogodowych. Zaniedbanie istotnego elementu konstrukcyjnego, jakim jest dach może bowiem doprowadzić do jego degradacji. Czym się kierować, rozpatrując mycie dachu własnego domu czy siedziby firmy?

Mycie dachów a lokalizacja obiektu

Regularne mycie dachów podtrzymuje ich trwałość, ogranicza też ewentualne szkody wywołane przez czynniki zewnętrzne. Mycie pod ciśnieniem pozwala zlokalizować, a następnie zlikwidować odpowiednio wcześnie niewielkie uszkodzenia lub ogniska korozji, które w przyszłości mogą stać się przyczyną wymiany znacznie większej części połaci.

Mycie dachów przeprowadza się najrzadziej w przypadku obiektów położonych z dala od terenów uprzemysłowionych oraz jakichkolwiek zalesień. Nie zwalnia to oczywiście ich właścicieli od obowiązku sezonowego kontrolowania stanu zanieczyszczenia rynien czy miejsc szczególnie narażonych na gromadzenie się nieczystości (jak kosze dachowe, okolice komina, okna). W przypadku poważnego zabrudzenia rynien system odprowadzania wody może w końcu zupełnie przestać funkcjonować – w efekcie elewacja obiektu będzie narażona na zalania, oblodzenia a nawet na odspoinowanie. Z kolei brud zalegający w newralgicznych rejonach dachu znacząco obniża żywotność dachówki, niezależnie od materiału, z jakiego została ona wykonana.

Mycie dachów na terenach niezurbanizowanych i niezalesionych winno przeprowadzać się nie rzadziej niż raz na trzy lata, łącząc tę czynność z impregnacją. Z kolei dachy w większym stopniu narażone na zabrudzenia, dachy zacienione lub kryte ustawicznie warstwą pyłu i spalin poddaje się myciu nawet raz na rok.

Mycie dachów różnego typu

Częstotliwość mycia dachów krytych dachówką cementową jest uzależniona od jej jakości. Dachówki pozbawione warstwy zabezpieczającej będą znacznie szybciej gromadzić zabrudzenia oraz stanowić lepszy podkład dla mchu. Powierzchniowe malowanie dachówek niweluje natomiast naturalne pory cementu, tym samym utrudniając zabrudzeniom osiadanie na połaci.

Częste mycie dachów obłożonych dachówką ceramiczną jest niezbędne zarówno dla zachowania ich właściwości, jak i korzystnego wyglądu. Dachówki ceramiczne, wzorem tych cementowych, są również porowate, a zarazem znacznie bardziej delikatne. Łatwo chłoną więc wilgoć i zatrzymują wszelkie nieczystości na swojej powierzchni.

Mycie dachów blaszanych także wymaga pieczołowitości, ponieważ blachodachówka wcale nie jest tak trwała, jak zwykło się uważać. Wystarczy, że przez dłuższy czas połać będzie okrywała warstwa nieczystości i może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki pokrycia. W rezultacie blachodachówki zaczną korodować, co w razie dalszych zaniedbań będzie skutkowało koniecznością ich wymiany.

Mycie dachów nie stanowi zatem pola do oszczędzania. Pozorne ograniczenie kosztów w krótkim okresie czasu zawsze będzie skutkowało perspektywą poważnego wydatku na gruntowny remont dachu po kilku latach niewłaściwej eksploatacji. Zważywszy na możliwe następstwa doboru niewłaściwych metod lub detergentów, zdecydowanie najrozsądniejszą opcją jest powierzenie mycia dachu fachowcom dysponującym odpowiednią wiedzą i sprzętem.

2017-06-13T14:13:02+00:00