5 cech dobrej firmy budowlanej

/5 cech dobrej firmy budowlanej

Niewiele jest rzeczy ważniejszych od budowy własnego domu, takimi natomiast powinny zajmować się osoby godne zaufania. Jak to na rynku i w każdej branży, spotkać możemy specjalistów o różnych kwalifikacjach. Istnieją jednak wskazówki, dzięki którym można wstępnie zorientować się w kim pokładamy swoją nadzieję na posiadanie idealnego domu. Każda bowiem firma budowlana ma szereg cech, które mogą podlegać naszej ocenie. Należy jedynie wiedzieć „na co patrzeć”.

Jak rozpoznać zalety firmy budowlanej?

Szczególnie w ostatnich latach przybyło na rynku wiele firm budowlanych. Już stąd wynikają pewne wskazówki, które należy brać pod uwagę. Poniżej prezentujemy ich listę. Na jej podstawie można się wstępnie zorientować w zaletach usługodawcy, czyli w tym, jakie obszary należy brać pod uwagę w ocenie firmy budowlanej.

dom z garazem

Do zalet tych należy:

  1. Doświadczenie w branży – które stanowi jeden z najważniejszych punktów prognostycznych dla jakości wykonania usługi. Niekoniecznie jednak powinniśmy się sugerować okresem czasu, w jakim firma budowlana istnieje na rynku, bowiem nierzadko zaczynają je prowadzić osoby, które mają wieloletnie doświadczenie budowlane i takich też informacji w przypadku firmy młodej należy zasięgnąć. Doświadczenie budowlane dotyczy więc pracowników firmy.
  2. Kompleksowy zakres usług – jeśli jest on dobierany indywidualnie do potrzeb i oczekiwań każdego klienta. Kompleksowość usług jest z pewnością zaletą, również finansową, bo jeden wykonawca daje zwykle rabaty na zamówienie dodatkowe. Istotną informacją w tym względzie jest stopień wykwalifikowania pracowników firmy – jak wiadomo, specjalistą jest się zwykle w wąskiej dziedzinie. Ocena powyższego przekłada się więc wprost na liczbę zatrudnianych przez zleceniobiorcę pracowników.
  3. Odpowiedzialny sposób traktowania klienta i zamówienia – w tym wypadku o ocenie może świadczyć sposób w jaki firma podchodzi do zlecenia. Na każdym etapie realizowania usługi, wszelkiego typu opóźnienia, niedoinformowanie aż po brak kontaktu, a nawet niepunktualność, z pewnością negatywnie rzutują na prognozowany efekt końcowy.
  4. Doradzanie klientowi – co sprowadza się do ilości czasu, jaki firma budowlana poświęca mu na etapie planowania zamówienia. Wszelkiego typu niedoinformowanie lub niepewność przekazywanych przez firmę informacji powinna budzić wątpliwości, mamy przecież do czynienia ze specjalistami.
  5. Szeroka oferta materiałów budowlanych – co sprowadza się do wniosku, iż w zaspokojeniu oczekiwań klienta firma budowlana potrafi wyjść poza rutynowo stosowane technologie czy materiały i np. zrezygnować z upustów u swoich stałych dostawców na rzecz zadowolenia klienta.

Garść praktycznych porad o budowie domów na blogu

Dodatkowe wskazówki pozwalające ocenić firmę budowlaną

Oczywiście w ocenie firmy budowlanej pomagają nam również dodatkowe informacje, nierzadko stanowiące uzupełnienie już wymienionych.

Ważną rolę stanowi bogate portfolio. Możliwość zobaczenia i oceny już wykonanych zleceń zdecydowanie wpływa na wzrost zaufania do firmy budowlanej. Jest to szczególnie ułatwione w przypadku realizowanych w przeszłości dużych zleceń publicznych.

Kolejnym czynnikiem jest historia firmy. Na wzrost zaufania przekłada stopień jej rozwoju na przestrzeni czasu – inwestowania w nowoczesny sprzęt czy kadrę wykształconych profesjonalistów oraz ich szkolenie. Jak się zdaje, można w ten sposób odróżnić przedsiębiorców, którzy chcą się dorobić od tych, którzy chcą się „poświęcić”, a firma jest ich oczkiem w głowie.

Zaplecze magazynowe jest kolejną i już ostatnią wskazówką rzutującą na wizerunek firmy budowlanej. Duży skład materiałów wykorzystywanych w prowadzonej działalności niewątpliwie świadczy o perspektywicznym myśleniu i inwestowaniu, co w przeciwieństwie do doraźnego zamawiania materiałów zgodnie z aktualnymi zamówieniami (czyli przy pustym magazynie), przekłada się na możliwość oceny odpowiedzialności i zaangażowania firmy budowlanej we własną działalność.

2020-05-12T10:11:37+00:00